Luonnos- ja työpiirustukset

Kaikki piirustukset mitä talon rakentamiseen tarvitaan – Arkkitehtitoimisto Tenho

Arkkitehtitoimistomme kautta saat kaikki talon rakentamiseen tai remontoimiseen tarvittavat piirustukset. Toimitamme piirustukset sovitussa aikataulussa, jolloin ne saadaan liitettyä esimerkiksi rakennuslupaan.

Luonnosvaihe

Kun saamme toimeksiannon asiakkaalta, lähdemme ensin kartoittamaan asiakkaan toiveita ja tarpeita sekä projektin laajuutta. Ennen luonnosvaihetta selvitetään esimerkiksi kohteen kaavoitus, maastomuodot, puusto, naapuruston rakennukset, ilmansuunnat sekä mahdolliset häiriötekijät.

Luonnosvaiheessa laadimme kerättyjen tietojen pohjalta alustavat luonnokset. Niistä keskustellaan asiakkaan kanssa ja niitä lähdetään kehittämään asiakkaan toiveiden mukaan.

Vuorovaikutus ja keskustelu ovat tässä vaiheessa erittäin tärkeässä asemassa: mietimme yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia vaihtoehtoja ja hiomme esimerkiksi yksityiskohtia ja niiden toteutusta. 

Luonnosvaiheeseen kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta suunnitelmasta tulee juuri toiveidenne mukainen. Huomionarvoista on myös se, että valtaosa rakennuskustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista tehdään jo tässä vaiheessa.

Työpiirustukset

Teemme luonnoksista pääpiirustukset yhdessä erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat) kanssa. Pääpiirustukset liitetään rakennuslupaan.

Pääpiirustusten mukaan tehtävät työpiirustukset sisältävät muun muassa tarkkaan mitoitetut pohjapiirustukset sekä julkisivuun, vesikattoon, rakenteisiin ja runkoihin liittyvät yksityiskohdat. Erikoissuunnittelijat laativat omat suunnitelmansa arkkitehdin työpiirustusten pohjalta.

Asiakkaan pyynnöstä teemme myös tarkempia suunnitelmia esimerkiksi räystäistä, sisäkatoista ja kalusteista. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!