Rakennus- ja poikkeusluvat

Perusteelliset rakennuspiirustukset rakennus- ja poikkeuslupahakemuksia varten

Arkkitehtitoimisto Tenho on asiakaslähtöinen toimija. Suunnittelemme yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa rakennus- ja poikkeuslupahakemuksiin tarvittavat pääpiirustukset niin, ettei luvan saaminen jää ainakaan piirustusten kattavuudesta kiinni.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa on haettava esimerkiksi

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen
  • korjaus- ja muutostöihin, joita voi verrata uuden rakennuksen rakentamiseen
  • korjaus- ja muutostöihin, jotka muuttavat rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta olennaisesti

Rakennusluvan liitteeksi tarvitaan muun muassa

  • pääpiirustukset rakennetyyppeineen ja julkisivujen materiaali- ja värimäärityksineen
  • rakennushankeilmoitus
  • lämmöneristyksen kompensaatiolaskelma
  • energiaselvitys

Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa haetaan esimerkiksi kaavoittamattomille alueille (esim. rantarakentaminen), tai mikäli halutaan poiketa valmiista kaavoituksesta.

Poikkeuslupahakemuksen liitteeksi tarvitaan muun muassa

  • selvitys omistus-/hallintaoikeudesta, tarvittaessa myös valtakirja
  • asemapiirros MK 1:500 tai 1:200

Ota yhteyttä ja kysy lisää!