Yksityisille

Millainen on Sinun unelmatalosi? Me toteutamme sen käytännössä!

Meille tärkeintä on toteuttaa juuri Sinun toiveesi mahdollisimman hyvin ja toimivasti. Kun hyödynnät meidän ammattitaitoamme ja kokemustamme, sinun ei tarvitse huolehtia esimerkiksi erilaisten ratkaisujen toimivuudesta. Saat meidän kauttamme myös erikoissuunnittelijat (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat) sekä suosituksia luotettavista rakentajista. 

Arkkitehdin käyttäminen tarkoittaa selkeämpiä kustannuksia, joista keskustellaan aina asiakkaan kanssa. Esimerkiksi talopaketit voivat tulla yllättäen kalliiksi, jos niihin pitää tehdä muutoksia. Kun kokonaisuus suunnitellaan kerralla toimivaksi, sinun ei tarvitse kuluttaa aikaa ja rahaa lisäosien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkkaan suunniteltu talo säilyttää myös arvonsa paremmin vuosien kuluessa.

 Me suunnittelemme esimerkiksi

  • omakotitalot
  • loma-asunnot
  • korjaus- ja remonttikohteet
  • sisustukset (kiintokalusteet ja pintamateriaalit)

Omakotiprojektin vaiheet

Omakotitalon rakentaminen on kenties elämäsi suurin investointi. Nykyvaatimusten mukainen omakotitalo edellyttää huolellista suunnittelua ja toteuttamista, jolloin ammattilaisen apu onkin paras vaihtoehto.

Arkkitehti toimii omakotitaloprojektissa paitsi rakennussuunnittelijana, myös erikoissuunnittelijoiden yhteistyön koordinaattorina eli pääsuunnittelijana. 

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa selvitetään mm. kaavalliset lähtökohdat, sekä rakennuspaikan ominaisuudet maastomuodoista ja alueen muista rakennuksista lähtien. Teemme laatimanne tilaohjelman ja muiden ohjeittenne mukaiset ensimmäiset luonnokset, joita sitten muutetaan ja tarkennetaan tarpeen mukaan. Luonnosvaiheeseen on tärkeää varata tarpeeksi aikaa ja resursseja, jotta talosta tulee mahdollisimman toiveidenne mukainen. 

Huom! Valtaosa rakennuskustannuksiin vaikuttavaista ratkaisuista tehdään jo tässä vaiheessa. Koko luonnosvaiheen suunnittelupalkkio vastaa vain noin 2 m²:n rakennuskustannuksia. 

Rakennuslupavaihe

Rakennuslupavaiheessa suunnittelu on teknispainotteista. Teemme kantaviin rakenteisiin, lämmöneristyksiin ym. liittyvät valinnat rakennesuunnittelijan kanssa, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä keskustellaan puolestaan LVI-suunnittelijan kanssa. 

Lupahakemuksen liitteeksi laaditaan pääpiirustukset, joihin sisältyvät esimerkiksi rakennetyyppi, julkisivusuunnitelmat sekä energiaselvitys.

Toteutusvaihe

Kun rakennuslupa on myönnetty, rakennusvaihe voi alkaa. Arkkitehti piirtää mitoitetut työpiirustukset, joiden pohjalta erikoissuunnittelijat laativat omat suunnitelmansa. Arkkitehti tekee tarvittaessa myös tarkempia suunnitelmia esimerkiksi parvekkeista, portaista ja kalusteista sekä osallistuu tarjouspyyntöjen valmisteluun ja tarjousten vertailuun.

Hankkeeseen liitetään rakennuksen suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta vastaava rakennusmestari. Rakennuttaja kutsuu koolle virallisen aloituskokouksen, johon osallistuvat rakennuttajan lisäksi ainakin rakennusvalvojan edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava mestari.

Rakennus valmistuu

Rakentamisaikana joudutaan tekemään lukuisia valintoja, joihin asiaan perehtymättömän on vaikea ottaa kantaa. Projektin tärkein ja pisin vaihe alkaa kuitenkin vasta, kun perhe pääsee muuttamaan uuteen kotiinsa. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!